fbpx

 

 

 

เกร็ดความรู้

 

การรับประทานวิตามินเอส (ACE) จะช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบเพราะวิตามินเอส (ACE) จะช่วยทำให้ หลอดเลือดนุ่มและมีความยืดหยุ่นขึ้น วิตามินเอส (ACE) จะมีรายละเอียดดังนี้ 

เกร็ดความรู้ในครัว

  1. ถ้าต้องการหุงข้าวให้เหนียวนุ่มในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ให้ใส่น้ำแข็งลงไป 2 ก้อน (น้ำแข็งหลอด) แล้วค่อยเติมน้ำตามระดับที่กำหนด
  2. ถ้าต้องการรักษาถั่วงอก

ประสิทธิภาพ

           เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) คนส่วนใหญ่จะมองด้านผลลัพธ์หรือ output ที่ออกมาด้านเดียว ว่าผลลัพธ์ดีมีคุณภาพ ซึ่งความจิรงแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบควบคู่กันไป ด้านนั้นก็คือสิ่งที่ใส่เข้าไปหรือ input ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือ output ที่ออกมา

นายแพทย์ เฉลิม หาญพานิชย์

ข้อคิดจากไวรัสโคโรน่า

แหล่งเกิดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาจากมณฑลอู่ฮั่น และมีการแพร่กระจายไปยัง หลายประเทศ จากข่าวที่ได้ยินมาเกิดจากการที่มนุษย์รับประทานสัตว์แปลกๆ (สัตวที่ไม่ใช่อาหารปกติของคนเราเหมือนอย่าง วัว หมู ไก่ เป็ด และอื่นๆ) ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็พออนุมานได้ว่าเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ปกติ

การมุ่งคน และ/หรือ มุ่งงาน

การเป็นผู้บริหารขององค์กรใดก็ตาม ผู้บริหารจะต้องเข้าใจและเข้าถึงเรื่องของคนและเรื่องของงานเพื่อที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การที่ผู้บริหารมุ่งแต่คนจะหมายถึงการเน้นเอาใจใส่และดูแลพนักงาน โดยจะคำนึงถึงความรู้สึกของพนักงานเป็นหลัก

จากศิษย์เก่าของโครงการ

ศิษย์เก่าของโครงการมอบเครื่องนึ่งสำหรับฆ่าเชื้อโรคให้กับฝ่ายอนามัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

1+1 = 2?

หนึ่ง+หนึ่ง ต้องเท่ากับสอง เป็นเรื่องจริงของคณิตศาสตร์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายแพทย์ เฉลิม หาญพานิชย์ ซึ่งเป็นนักศึกษาศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของทางโครงการ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่มีศิษย์เก่าของทางโครงการได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

แนวคิดพอเพียงในอีกมุมมองหนึ่ง

เมื่อพูดถึงแนวคิดพอเพียงที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างขึ้น โดยการวิเคราะห์แนวคิดพอเพียงจะออกมาได้ 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนแรกจะต้องเริ่มจากการทำอะไรก็ตามจะต้องไม่เกินตัว ความ “ไม่เกินตัว” จะมีขอบเขตที่ครอบคลุมแนวคิดพอเพียง “ความไม่เกินตัว” สามารถจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องของ “ความพอประมาณ”

ข้อคิดในวันเกิด

โดยทั่วไปที่เราพบเห็นบุคคลทั่วไปจะมีการฉลองวันครบรอบวันเกิด ก็จะมีการเลี้ยงฉลองในกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มคนใกล้ชิด เป็นการให้ความสำคัญกับตัวตนของตนเอง เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่เบิกบานอย่างมีความสุข ซึ่งเราก็เห็นได้กับอย่างชัดเจนอยู่แล้ว

การมอบรางวัลแก่นักศึกษา

 

ทางโครงการได้มีการมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่สามารถทำคะแนนสอบสูงสุดได้ในแต่ละวิชา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาของโครงการมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาหาความรู้สำหรับนักศึกษาของโครงการต่อไปในภายภาคหน้า

รับสมัครเรียน

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0308 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่กระทรวงศึกษาธิการและ กพ. รับรอง

เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯเห็นสมควร

ติดต่อโครงการ

สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOS 
อาคารสุโขทัยชั้น 3 ห้อง 0308  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
Tel. 02-310-8667 , 099-949-9125

Line และ Page โครงการ

ID Line : ceocmo

Fan Page

Copyright © 2019 MBA for CEOs&CMOs. All Rights Reserved.