fbpx
โครงการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

"ระบบ Chain Line
ในลักษณะ Fast Track
เพื่อยกระดับการศึกษา"

เปิดวิสัยทัศน์
จัดกระบวนยุทธ์
จุดประกายความคิด

เปิดช่องธุรกิจ
พิชิตคู่แข่ง
เพิ่มส่วนแบ่งตลาด

Connection is Power

previous arrow
next arrow
Slider

Martin Dwyer

Application Developer

Rachel Wright

Art Director & Photographer

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

previous arrow
next arrow
Slider
 
 
Reputation
Get qualification from the well-known top-notch institute in Thailand
 
 
Achievement
There are many opportunities of which not everyone ever gets a chance
 
 
Management
To get to the successful manager starts by being able to manage yourself

 

คุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาในโครงการฯ ในช่วงวิกฤต (Covid-19)

 

ความรู้ที่เกิดขึ้นตามศักดิ์และสิทธิของปริญญาบัตรมหาบัณฑิต

มีผลงานฉบับสมบูรณ์ของแผนธุรกิจ (ธุรกิจที่ท่านสนใจ) ที่สามารถนำไปประกอบหรือบริหารธุรกิจได้จริง

 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจที่ปฏิบัติได้จริง

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 

ทุนสนับสนุน(Reward) 

สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละวิชา

 

ประกวดประชัน(Battle & Challenge) 

การนำความรู้ไปประยุกษ์ใช้สร้าง Business Model

 

ศิษย์เก่า

 

 

 
ดร. นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ และ พญ.สมพร หาญพาณิชย์
 
ดร. นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ และ พญ.สมพร หาญพาณิชย์
ผู้บริหาร CEO ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
- ประสบความสำเร็จในการบริหารโรงพยาบาลจนได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีฐานะที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของประเทศในปี 2562
- ประสบความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวสู่ธุรกิจสากล
 
คุณธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์

 

คุณธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์
กรรมการผู้จัดการ Interface Systech.Co.,LTD

 

- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย (The Prime Minister's Industry Award) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัฒกรรม (Innovation SME)

 

- ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 (Business Ethies for Sustainable Development) ประจำปี 2562
คุณอภิชาต ชโยภาส

 

คุณอภิชาต ชโยภาส
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี) และ ผู้บริหาร CEO โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

คุณสมศักดิ์  รุ่งโรจน์อุดมผล
 
 
คุณสมศักดิ์ รุ่งโรจน์อุดมผล
ผู้บริหาร และ CEO ของ บ.เอส อาร์ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ธุรกิจร้านกาแฟ Arabica Coffee)

หลักสูตร CEOs 

"มุ่งเน้นการจัดการ"

 

สร้างความรู้ด้านการจัดการให้ "ผู้เรียน" มีศักยภาพในการเป็น "ผู้บริหาร CEOs" ที่เพียบพร้อมด้วยการเสริมอาวุธทางด้านการตลาด

 หลักสูตร CMOs

"มุ่งเน้นการตลาด"

 

สร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดให้กับ "ผู้เรียน" พร้อมเสริมแนวคิดและทัศนคติด้านการจัดการ สู่ "ผู้บริหาร CMOs (กูรูการตลาด)"

รับสมัครเรียน

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0308 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่กระทรวงศึกษาธิการและ กพ. รับรอง

เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯเห็นสมควร

ติดต่อโครงการ

สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOS 
อาคารสุโขทัยชั้น 3 ห้อง 0308  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
Tel. 02-310-8667 , 099-949-9125

Line และ Page โครงการ

ID Line : ceocmo

Fan Page

Copyright © 2019 MBA for CEOs&CMOs. All Rights Reserved.